Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi

Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi

Estetik Cerrahi ( Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi), yaşın ilerlemesiyle görülmeye başlanan sorunları düzelterek, kişinin hayatını estetik ve psikolojik yönlerden daha güzel ve mutlu hale getirmeyi amaçlar.

Plastik rekonstrüktif ve estetik uzmanları bilimsel yönleri ve sanatçı yapılarıyla güzel,hoş görünen ve doğala en yakın olanı yapmaya çalışırlar.

Cerrahi tekniklerle uyguladığımız ameliyatlarda, en önemli amacımız; hastalarımızın kendilerini daha iyi ve mutlu hissetmelerini gerçekleştirmek. Bunu, bedenimizin fonksiyonel tarafını koruyarak uyguladığımız estetik cerrahi ameliyatlar ile sağlarız.

Estetik cerrahi teknikleri uygulayarak 60 yaşındaki bir kadın için, 30-35 veya 40 yaşında göründüğü gibi, doğal fiziki haline tekrar kavuşmasını gerçekleştirebiliriz.

Ya da doğuştan veya bir travma ile var olan bir estetik sorunu çözerken, mevcut yüz veya vücut oranlarına ve ölçülerine uyumlu, bir estetik görüntü elde edebiliriz.

Asla, size ait olmayan, sizin vücut ölçüleriniz ve oranlarınızla uyumsuz yeni bir yüz veya yeni bir vücut değişikliği sağlamayız.

Zaten plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahinin de gerçek hedefi bu olmalıdır; "Yeni,hoş ve uyumlu bir estetik görünüm elde etmek".

Şişli Med olarak, daha estetik, daha hoş görünmeniz ve en önemlisi mutlu olmanız için, istediğiniz zaman yardıma hazırız.

Copyright © 2015 Şişli Med. All rights reserved | Tüm Hakları Saklıdır | Design Seo Codification: Oragne Effect