Kürtaj Yasası

Kürtaj Yasası

Kürtajın Yasal Durumu

Kürtaj operasyonunu yasal olarak izin veren ilk ülke Rusya'dır. 1920 senesinde herhangi bir sebeple yani isteğe bağlı olarak kürtaj yaptırmak, Rusya'da suç olmaktan çıkmıştır. Yasa çıkarılması ardındani Rusya'da 1934 senesinde yediyüzbin kürtaj müdehalesi kayıtlara geçmişir. Bu rakamlara ysal olmayan müdehaleler dahil değildir.

Türkiye’de nüfus planlaması ve gebeliğin sonlandırılmasıyla yani kürtajla (küretaj) ilgili yasalar, düzenlenme tarihlerindeki sosyolojik, ekonomik ve politik durumlara göre değiştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyetin Kurulduğu ilk senelerde, savaş nedeniyle belirli oranda kaybedilen nüfusun artışı teşvik edilmiş, daha sonraları nüfus planlamasını içeren yasalar kademeli olarak çıkarılmıştır.

Yasak tarihleri (1923–1965), Türkiye Cumhuriyetin kuruluşundan 1965 yılında Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ve mevzuatları yasalaşıncaya kadar geçen sürede, gebeliğin sonlandırılması yani kürtaj, her ne sebeple ve biçimle talep ediliyor olursa olsun kesinlikle yasaklanmıştır.

Bahsettiğimiz bu yasak 1926 tarihli Türk Ceza Kanunu ile 1930 tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kanununda düzenlenmiştir.

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında yüksek sayılarda kayıplar verilmesi, ülkenin savunma ihtiyaçları, tarımsal ekonomi için gerekli insan kaynağının eksikliği ve yüksek bebek-çocuk kayıpları gibi nedenlerle, Cumhuriyetin ilk senelerinde, doğurganlığı ve nüfusu yükseltmeye yönelik bir uygulamanın gerekli olduğu düşüncesi hakim olmuştur.

1965 den 1983 e, kadar izlenen doğum yanlısı uygulamalara bağlı olarak 1955 ila 1960 yılları arasında nüfus artışı en yüksek düzeye ulaşmıştır.

Yükselen doğum oranı, sosyal ve ekonomik sorunlara yol açmasıyla, halk sağlığı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının, gebeliğin sonlandırılmasına yani kürtaja yönelik makaleleri, yayınları yoğunlaşmış ve 1965 senesinde Nüfus Planlaması Hakkında Yasa çıkmıştır.

1983 senesinde yürürlüğe giren Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile bu kanuna göre çıkartılan Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük ve Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütme Yönetmeliği ile kürtaj işlemleri belirli koşullara bağlı olarak suç olmaktan çıkartılmıştır.

Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar yani 2.5 ay, kadının sağlığı yönünden, tıbbi sakınca olmadığı durumda, isteğe bağlı rahim tahliyesi yani kürtaj yapılabilir.

Bu hükmünü getiren Nüfus Planlaması Hakkında Kanun’un 5. maddesi ile gebeliğin isteyerek sonlandırılması (kürtaj) Türkiye Cumhuriyeti'nde yasal dayanağa kavuşmuştur.

Evlilik durumunda kürtaj Olmak İsteyen kadın İçin Eş İzni Aranması, Aslında Yasa ile Çıkarılmış Bir Kanun Maddesi Değildir.

Bu Sadece Sağlık Kurumları Tüzüğünde Bir Değişiklik ile mevzuata girmiş ve kadınları bazı durumlarda zorda bırakan bir uygulama olmuştur.Kürtaj Sayfasına Dön

Copyright © 2015 Şişli Med. All rights reserved | Tüm Hakları Saklıdır | Design Seo Codification: Oragne Effect